Afslibning

Afslibning tilbydes til faste billige gulvafslibning priser og med kort ventetid. Der kan være forskellige årsager til at et trægulv ikke kan afslibes eller afhøvles. Trægulvet kan enten være så gammelt at en gulvafslibning vil skade gulvet og ødelægge bæreevnen eller det kan har været afslebet så mange gange det det simpelthen er for tyndt. En anden mulighed er at gulvet ikke er fastgjort forsvarligt og stabilt, hvorved de rystelser og vibrationer som gulvslibemaskinen giver gør ondt værre.

Afslibning af trægulve

Det er altid vigtigt at tjekke gulvet grundigt inden afslibningen. Det er her at mange gør-det-selv gulvslibere gør den største fejl. Uden det fornødne forarbejde kan en afslibning få fatale følger for gulvet. Såfremt trægulvet ikke er massivt men udført som lamelgulv, bør slidlagets tykkelse undersøges. Dette kan gøres ved en boreprøve eller ved at tjekke ved kanter eller radiatorgennemføringer.

Sådan tjekkes tykkelsen på trægulve?

Når et slidlag er under 3 mm i tykkelsen, så kan det ikke tåle en afslibning. Endvidere kan et gammelt lamelgulv eller parketgulv blive ødelagt ved de vibrationer og den varme som friktionen ved afslibningen giver. Finérlaget kan løsne sig og og lamelbrædderne flosse såfremt afslibningen ikke udføres med varsomhed.

Hvad er en gulvafslibning?

Når der afslibes trægulve er det for at fjerne den gamle og slidte overflade. Med sandpapir afslibes den gammel overfladebehandling lidt efter lidt. En typisk gulvafslibning udføres med 4 – 5 afslibninger og forskellig kornet sandpapir. Når den helt fine sandpapir er benyttet kan der påføres en gulvbehandling med:

 • afslibning af trægulve der virkelig bliver smuk. Vi har altid arbejdet med plankegulve, parketgulve og lamelgulve samt afslibning heraf.Olie
 • Lak
 • Lud
 • Sæbe
 • Voks

eller måske hvid olie, hvid lak eller hvid sæbe. Hvidpigmentering af trægulve er et hit og giver en fantastisk rumvirkning. Lys tiltrækker som bekendt lys, hvilket gør en bolig visuelt større. Men det skal næsten komme an på en prøve. En gulvafslibning er en række processer som kan sammenfattes som følger:

 • Fuldslibning
 • Netslibning
 • Kantslibning
 • Hjørneslibning
 • Grovslibning
 • Mellemslibning
 • Finslibning

og en kombination af de forskellige fomer for afslibning giver den perfekte overflade for en gulvbehandling.

Gør-det-selv gulvslibning?

Enhver kan naturligvis selv give sig i kast med at afslibe trægulve. En gulvsliber kan lejes i ethvert byggemarked og farvehandel, eller her hos os. Vi udlejer gulvslibemaskiner i sæt med følgende professionelle maskiner:

 • Båndsliber
 • Kantsliber
 • Hjørnsliber
 • Netsliber

Rondelsliber  kræver håndværksmæssig snilde og håndelag, og det bedste resultat opnås naturligvis når en professionel fagmand udfører arbejdet. Det koster ganske vis lidt ekstra men de sidste kroner til professionelt udført gulvarbejde er givet rigtig godt ud.

Før opstarten af afslibning

Det er væsentlig at sørge for en normal rumtemperatur over 18°. Såfremt der er gulvvarme, skal det være slukket 2 dage i forvejen, og må ikke tændes igen før efter 5 døgn. Endvidere er det tilrådeligt at afdække eventuelle genstande og dække af til tilstødende rum. Alle fejelister bør fjernes så der kan afslibes helt ud til kanten. Gulvslibemaskinen kan ramme vægge og træværk hvorfor det er en god idé at vente med det sidste lag maling til gulvet er færdig slebet.

Støv og støvfri afslibning, findes det?

Støv er affaldsproduktet ved en gulvafslibning og høvlspåner er det ved en gulvafhøvling. De stor gulvslibemaskiner har påsat meget effektive støvsugeanlæg, som opsamler 98% af alt støvet. I gamle dage kunne man ikke se en hånd for sig ved slibning af gulve, men det er heldigvis ovre nu. Derfor kan vi godt slå myten, om 100% støvfri gulvafslibning, i jorden.